Handelsbetingelser.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder.

 1. Anvendelse
  1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (‚ÄĚBetingelserne‚ÄĚ) g√¶lder for alle aftaler om SOWA Sound APSs, CVR-nummer 38948377 , (‚ÄĚVirksomheden‚ÄĚ) salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.
 2. Aftalegrundlag
  1. Aftalegrundlag. Betingelserne udg√łr sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekr√¶ftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (‚ÄĚAftalegrundlaget‚ÄĚ). Kundens indk√łbsbetingelser trykt p√• ordrer eller p√• anden m√•de meddelt til Virksomheden udg√łr ikke en del af Aftalegrundlaget.
  2. Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
  3. Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.
 3. Produkter, reservedele og ydelser
  1. Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 6 måneder efter, at det er leveret til kunden.
  2. Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden s√¶lger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele s√•som repperation udf√łres h√•ndv√¶rksm√¶ssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
  3. Ansvarsbegr√¶nsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden s√¶lger og leverer til kunden, er beregnet til eget brug og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modst√•ende vilk√•r i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilf√¶lde ansvarlig for tab eller skade, der kan henf√łres til brug til andet form√•l eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesl√łsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden m√•tte ifalde ansvar for s√•dant tab eller skade.
 4. Pris og betaling
  1. Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser f√łlger Virksomhedens g√¶ldende prisliste p√• det tidspunkt, hvor Virksomheden bekr√¶fter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
  2. Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter bestilling, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
 5. Forsinket betaling
  1. Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af √•rsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne bel√łb p√• 1 % pr. m√•ned fra forfaldstid og til betaling sker.
  2. Oph√¶velse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt p√•krav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) oph√¶ve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedr√łrer, (ii) oph√¶ve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kr√¶ve forudbetaling herfor, og/eller (iii) g√łre andre misligholdelsesbef√łjelser g√¶ldende.
 6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
  1. Tilbud. Virksomhedens tilbud er g√¶ldende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremg√•r af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i h√¶nde efter acceptfristens udl√łb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
  2. Ordrer. Kunden skal sende ordrer p√• produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde f√łlgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) M√¶ngde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.
  3. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 30 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
  4. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
  5. Uoverensstemmende vilk√•r. Hvis Virksomhedens bekr√¶ftelse af en ordre p√• produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke √łnsker at acceptere de uoverensstemmende vilk√•r, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekr√¶ftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekr√¶ftelsen.
 7. Levering
  1. Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele SOWA Sound betaler for levering og forsikring af produkterne, b√•de til kunden og fra kunden. 
  2. Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremg√•r af Virksomhedens ordrebekr√¶ftelse. Virksomheden har ret til at levere f√łr den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
  3. Unders√łgelse. Kunden skal unders√łge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden √łnsker at p√•ber√•be sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere g√łres g√¶ldende.
 8. Forsinket levering
  1. Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
  2. Oph√¶velse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid i henhold til ¬ß8.1 af √•rsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist p√• mindst 7 dage, kan kunden oph√¶ve den eller de ordrer, der er ber√łrt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.
 9. Garanti
  1. Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for v√¶sentlige fejl og mangler i design, materialer og udf√łrelse i 12 m√•neder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udg√łr garantiperioden 12 m√•neder fra udskiftningen, dog maksimalt 18 m√•neder fra oprindelig levering.
  2. Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele s√•som kabinettet, frontskum og bagplade og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller √¶ndring udf√łrt af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.
  3. Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden √łnsker at p√•ber√•be sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere g√łres g√¶ldende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
  4. Unders√łgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og unders√łgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden b√¶rer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden b√¶rer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
  5. Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at udskifte eller reparere defekte dele.
  6. Oph√¶velse. Hvis Virksomheden undlader at afhj√¶lpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af √•rsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist p√• mindst 30 dage, kan kunden oph√¶ve den eller de ordrer, der er ber√łrt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremg√•r af pkt. 9.
 10. Ansvar
  1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter g√¶ldende ret med de begr√¶nsninger, der f√łlger af Aftalegrundlaget.
  2. Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et s√•dant ansvar f√łlger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesl√łsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden m√•tte ifalde produktansvar herudover.
  3. Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 100 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
  4. Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
  5. Force majeure. Uanset eventuelle modst√•ende vilk√•r i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henh√łres til force majeure. Ansvarsfriheden best√•r, s√• l√¶nge force majeure best√•r. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indg√•else. Eksempler p√• force majeure er us√¶dvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversv√łmmelse, h√¶rv√¶rk og arbejdsstridigheder.
 11. Immaterielle rettigheder
  1. Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedr√łrende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varem√¶rker og ophavsrettigheder, tilh√łrer Virksomheden.
  2. Kr√¶nkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele kr√¶nker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning enten: (i) sikre kunden ret til at forts√¶tte med at bruge de kr√¶nkende produkter eller reservedele, (ii) √¶ndre de kr√¶nkende produkter eller reservedele, s√• de ikke l√¶ngere kr√¶nker, (iii) erstatte de kr√¶nkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke kr√¶nker, eller (iv) tilbagek√łbe de kr√¶nkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettok√łbspris med fradrag af 50 % pr. √•r siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers kr√¶nkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.
 12. Fortrolighed
  1. Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
  2. Beskyttelse. Kunden m√• ikke p√• utilb√łrlig m√•de skaffe sig eller fors√łge at skaffe sig kendskab til eller r√•dighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omg√•s og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undg√•, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
  3. Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 g√¶lder under parternes samhandel og uden tidsbegr√¶nsning efter samhandlens oph√łr uanset √•rsagen til oph√łret.
 13. Behandling af personhenf√łrbare oplysninger
  1. Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under beh√łrig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation med Kunden. 
  2. Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begr√¶nsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at v√¶re genstand for en afg√łrelse, der alene er baseret p√• automatisk behandling, herunder profilering). 
  3. Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne s√• l√¶nge, det er n√łdvendigt for det form√•l, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, s√¶lger eller p√• anden m√•de overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept. 
  4. Kontakt. √ėnsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at f√• data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte SOWA Sound p√• info@sowasound.com
 14. Gældende ret og værneting
  1. Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
  2. V√¶rneting. Enhver tvist, som m√•tte opst√• i forbindelse med parternes samhandel, skal afg√łres ved en dansk domstol.
SOWA Sound APS
Esromgade 15, lokale 2102
2200 K√łbenhavn N
Denmark
+ 45 42 80 80 89
info@sowasound.com